Logo

Friluftsloven slik den burde vært (endret)

Bakgrunnen for det som skrives her er det jeg har skrevet om friluftsloven et annet sted. Min bakgrunn er erfaring med friluftsliv siden jeg var barn født i 1947. Jeg husker hvordan vi fisket småsei med blåskjell og enkelt snøre. Det går fint å fiske med blåskjell om du snurrer saueull som du finner på gjerdene der sauene beiter rundt skjellets innhold. Jeg var helt sikket under 6 år, da jeg flyttet fra Mølstrevåg til Haugesund da jeg var 6 år. Kan et barn tenke seg noe bedre enn når mor lager middag på den samme fiksen? Fisket vi ikke småsei, lå vi ofte på knærne i fjæra og fanget reker. Vi kokte aldri disse rekene. I følge NrK's matprogram skal strandreker smake like godt som dypvannserker. Som tolvåring begynte jeg å fiske med mark i min barndoms elv, Aksneselva utenfor Haugesund. Med bambusstang langs stanga på sykkelen syklet jeg til elva med mark i boksen. Det var ikke få feite høstørreter jeg fanget i den elva. Stor feit ørret som kom opp i elva om høsten. Det var ikke få ørretmiddager som havnet i min mors stekepanne.

Da jeg ble 14 år lærte jeg meg å fiske med oter i Aksnesvannet. Jeg kunne få opptil 5 ørreter på lina samtidig. Det var ikke noe problem, ettersom vannet hadde for mye små ørret, såkalte tusenbrødre som var store nok til å stekes. Senere begynte jeg å fiske i Aksdalsvannet der man kunne få ørret på opptil kiloen, nesten like rød i kjøttet som sjøørret.

Som 16 åring kjøpte jeg min første hagle og begynte med andejakt i vann og i sjøen på Haugalandet. Noen harer ble det også skutt. Ingen spurte meg og jeg ble aldri stoppet av politi eller lensmann da jeg syklet med haglen på ryggen til og fra jakt. I dag hadde jeg vel blitt stoppet som mulig terrorist. Å vandre fra morgen til kveld i myrer og lyngheier er den beste trening man kan tenke seg. Da jeg siden kom i militæret var jeg også en fullgod gamp og jeg vant konkurransen til feltmerket 15 minutter foran neste i min klasse. I militæret var jeg sambandsmann på L70 kannon og på repitisjons øvelse ble jeg skytter på L60 kanon hvor jeg fikk bruk for min bagrunn som andejeger. Det er ikke så stor forskjell å skyte på fugl i flukt og på bevegelig mål med en L60 kanon. Jeg har alltid hevdet at du kan ikke skyte med hagle før du har felt en and i luften stående i en robåt i frisk vind på sletta ved Ryvarden fyr utenfor Mølstrevåg i Sveio, ca 2 mil fra Haugesund. Etter min mening finnes der ikke bedre trening enn å vandre i naturen i allslags vær. Der er som kjent ikke dårlig vær, men bare dårlige klær. På andejakt trivdes jeg best jo dårligere været var ettersom man da kom nærmest endene. I dag er det boliger i det området jeg gikk på andejakt. Min barndoms elv er forurenset med eget skilt om at vannet er giftig. Strandsonen er bebygd. Noen steder har jeg sett at kommuner ikke bryr seg om 100 meter regelen. Mitt forslag er at om en kommune gir dispenssasjon til å bygge privat bolig, naust eller hytte i strandsonen så skal det kreves at der er en sti der almenheten kan bevege seg uhemmmet forbi hus og gårdsplass. Gjerde eller annen stengsel skal det ikke være lov å sette opp. Brygger, moloer, stupebrett, båtplasser og andre installasjoner skal ikke hindre fri ferdsel. Dersom en kommune gir dispensasjon til en eller annen stengsel, skal det settes opp tydelig merket skilt med henvisning til lov eller vedtak og telefonnummer til offentlig etat der man kan henvende seg ved eventuelle konflikter. Det som er skrevet ovenfor samt at jeg har lest en rekke Høyesterettsavgjørelser relatert til friluftsloven er altså bakgrunner for det jeg her skriver.

Jeg har sett at der er en forskrift om Friluftsloven ute til Høring. Så vidt jeg har forstått går man inn for telting inntil 50 meter fra hus og hytte i strandsonen. Som hovedregel er jeg ening i det. Man vil også åpne for ferdsel i plantefelt. Der vil jeg være strengere. Skal man ha lov til å ferdes i plantefelt i utmark, må det bare skjer på vei eller klart oppmerket sti. Utenom det er ferdsel i plantefelt forbudt. Som hobbyornitolog vet jeg hvor vare fugler kan være i hekketiden. Områder med sårbart dyre, fugle og plantliv bør kunne merkes med eget skilt om ferdselsforbud eller hvordan ferdsel tillates i det aktueller området. I hekketiden for sjeldne fugler bør ferdsel forbys.

I strandsonen har jeg sett at bødner sette opp trapper over gjerder slik at gjerder ikke rives ned. Det er fint, men jeg har også sett at dette gjøres inntil områder med kulturbeiter, der dyr går og beiter. Ferdsel i kulturbeite kan forbys, men i strandsonen kan dette effektivt stoppe folk som beveger seg langs stranden. Dette kan enkelt løses ved at man i strandsonen må sette opp et gjerde med en fri passasje på 1.5 meter til stranden under springflo. Som et minimum kan det settes opp en enkel elektrisk tråd med 12 volt som holder dyrene borte. Hovedregelen er altså fri ferdsel i strandsonen i hele Norge. Der er noen åpenbare unntak der næringsinteresser kolliderer med allemannsretten. Bedriftsområder kan ha farlig installasjoner, stoffer og brygger som selvsagt kan gjerdes godt inn. Mitt inntrykk etter å ha lest høyesterettsvgjørelsene vist til ovenfor, er at private interesser må¨vike der de kolliderer med allemannsretten, men ikke der allemannsretten kolliderer med næringsinteresser. Fri ferdsel til fots langs vei i utmark der veien ikke går over gårdsplass eller boligtomt er tillatt, men her kan loven være for liberal om det gjelder fri ferdsel med hest (som skiter langs veien). Mitt inntrykk er også at man ikke kan benytte analogiprinsippet i utmark generelt til utmark som grenser til strand. Dette kunne vært kodifisert klarere i Friluftsloven. Det samme gjelder andre forhold som er drøftet og tolket i disse avgjørelsene. Det påpekes en dynamisk tolkning av allemannsretten i takt med samfunnsutviklingen. Dermed blir friluftsloven liggende etter rettspraksis og rettstilstanden. Det hadde vært en fordel om friluftsloven ble justert hyppigere i takt med samfunnsutviklingen. Allemanssretten er svært viktig i et stresset samfunn med større behov og interesser for friluftsliv og rekreasjon i naturen. Det gir ikke bare forbedret almen helse, men kan også være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hva med å lag en app av friluftsloven med lenker til nettsteder eller lenker mellom ulike apper?

Det påpekes også at i takt med samfunnsutviklingen er der økt press på friluftsområder i byer som for eksempel indre Oslofjord. Det er mitt inntrykk at den såkalte sekkebestemmelsen i Friluftsloven skal tolkes strengt. I indre Oslofjord er der eksempler på at man tar betalt på offentlige strender og at strandsjonen i boligområder privatiseres. Se omtaler og lenker til aktuelle artikler i det jeg har skrevet i kategorien friluftsliv på nettstedet digitalstart.no.. Det er kanskje en uting at man skal kunne prise alenemødre, minstepensjonister og rike barnefamilier bort fra visse områder. Ved hjelp av prismekanismen settes det altså opp et usynlig gjerde. At det tas betalt på campingplasser er selvsagt. Det er en lovlig næringsinteresse. Men dersom begrunnelsen er at det kreves avgift for å betale for vakthold, opprydding etc. kan man gjøre som ii kirken å ta kollekt, dvs. henge opp en bøsse med frivillig betaling med et skilt der avgjørelsen begrunnes.

Kommuner bør være varsomme med å gi dispensasjon til å ta avgift eller betaling der presset i strandsonen er stort og ferdselsesretten viktig sett i relasjon til friluftslovens formålsparagraf. De siste årene har jeg opplevd å bli jag bort fra områder i strandsonen avgrenset med gjerde som jeg antar var ulovlig oppført. Næringsinteresser står mot allemanssretten. Er jordbruket så viktig at en bonde skal få forurense min bardoms elv? Er det så viktig å få bosetning til noen kommuner at man lar folk bygge hus og hytter helt ned til stranden uten noen sti forbi huset eller hytten? I det minste riv, de ulovlige gjerdene, slik at jeg får bevege meg fritt med mitt barnbarn der jeg ble jagd bort med en begrunnelse om at vi forstyrret privatlivets fred. Forstyrret privatlivets fred? Vi beveget oss varsomt og hensynsfullt og sa ikke et ord. Jeg sa at det var vedkommende som forstyrret privatlivets fred. Det ene ordet tok det andre og det endte med at jeg kalte vedkommende en gjøk. Jeg spurte med hvilken rett han jagde oss bort? Han sa at jeg kunne ringe en person, la oss kalle ham Ola nordmann. Ringe ham sa jeg? Ring politiet sa jeg og be dem fjerne meg og mitt barnebarn. Det ble for mye for vedkommende og han la inn håndkleet med ordene, jeg vil ikke diskutere mer med deg. Ville ikke diskutere mer med meg? Du kalte mannen min en gjøk skrek kona. Ja jeg kalte ham en gjøk og tenkte i mitt stille sinn at han var en gjøk som la et digert strutseegg i minn rett til å ferdes fritt i strandsonen. Jeg giddet ikke å kverulere mer med fyren, og snudde og gikk. Gjøken fikk nok noen beundrende ord fra kona den natta. Dersom jeg bidro til økt ego og konas beundring kunne jeg og mitt barnebarn gjerne snu. Hadde jeg vær jurist skulle jeg nok trukket ham inn i retten og fått fjernet gjerdet som nesten helt sikkert var satt opp ulovlig. Det skulle ikke forundre meg om noen av installasjonene langs stranden også var satt opp ulovlig. Jeg minnes senterpartiets Åslaug Haga som måtte gå fra regjeringen på en sum av hendelser, deriblant for å ha satt opp en liten brygge ulovlig. Det skulle ikke forundre meg om noen av hyttene også var satt opp ulovlig. Det skulle heller ikke forundre meg om gjøken og gjøkinnen stemmer ...

Ta DNA test av alle som bor i landet. Det bør være standard prosedyre ved barnefødsel.

Dersom alle innbyggere stilles likt, sitter vi alle i samme båt og det blir ikke forskjell på Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo. Det blir ikke flaut å være DNA registrert. I USA har personer som ble dødsdømt frifunnet etter dommen på grunn av DNA funn. Og som alltid mener noen at hvitsnippforbrytere ikke bør DNA testes. Hvorfor er det mindre sannsynlig at en skattesnyter, en korrupt forretningsmann eller en finansakrobat er en voldtektsforbryter enn en lommetyv og veskenapper? Økonomer, jurister, leger, prester kort sagt alle samfunnsborgere bør DNA registreres.

Tannleger har mønster av tennene våre. Politiet har vårt fingeravtrykk som finnes i passet. Hva er så unikt med et genetisk pass? Dette blir ikke mer politistat. Men det vil nok lette arbeidet for politiet og sikkert domstolene. Advokater vil sikkert stritte imot, da det kan redusere antallet oppdrag.

Hvordan bevise at 1600 er større enn 1890 + 2700.
Faglig dumhet og arroganse.

Skrevet av en annen akademiker for at jurister og råselgere ikke skal få ødelegge andres liv.

Aristoteles er blitt tillagt ordene:

"The law is reason, free from passion".
Som økonom med sterk matematisk bagrunn vil jeg gå lenger å hevede at lov er logikk. Som Arne Ness hevdet er der imidlertid ulike former for logikk, en koblet til hjernen - fornuften og en annen til hjertet - følelseslivet. Et typisk eksempel er Alta utbyggingen hvor storsamfunnet overkjørte samene. Gro Harlem Brundtland ble en gang på Tv spurt om hun angret på noe hun hadde gjort som statsminister. Hun hevdet at det var feil mot samene å bygge ut altavassdraget. Juristene kan noen ganger synes blottet for såvel matematisk som emosjonell logikk. Når man regner feil, må der finnes en annen logikk enn den matematiske. Kall det gjerne juridisk logikk, taktikk eller non ganger rett og slett strukturell vold et begrep som ikke skulle være ukjent for en av de impliserte parter, Telenor.

DnB's kundeforakt og arrogante opptreden som en stat i staten skulle være åpenbart for de fleste under de siste hendelsene i den løpende finanskrisen og salg av strukturerte produkter som jeg tviler på at deres selgere (såkalte finansrådgvere uten noen form for sertifisering) forstår. Der skulle vel ikke være noen selgere der som melker inkassoporteføljer i samarbeide med andre firmaer som ender på nor?

Oppdatering 5 Juni 2009

Oppdatering 2 April 2009

Oppdatering 2008: Den 27 Mai 2008 på NrK nyhentene klokken 21. Nehemisis, kjenner TeleNor / CanDigital det begrepet? Nå får de smake sin egen medisin. Apple har gitt enerett på sin iPhone i Norge til NetCom. Les neste avsnitt for å forstå hvorfor. Generelt er jeg mot monopolmakt. Monopolmakt er i sum forbrukerforakt.

Oppdatering 2008: Den 14 Januar 2008, slutter plutselig min mobiltelefon å fungere uten at den har falt i gulvet eller er skadet på annen måte. Den fungerte på lørdag. Jeg har ikke vært utenfor huset. Historien nedenfor viser også at Telenor effektivt har blokkert meg fra å skaffe ny mobiltelefon fra en annen leverandør som del av en pakke. Jeg påstår intet, men spør om følgende er tilfeldig:

 1. Telenor's / Canal Digital's effektive blokkering som monopolist. Jeg prøver å drive / starte et firma. Må jeg omgå Telenors blokkering og registrere ny telefon på et av mine barn?
 2. "Hei, ut i fra historikk regner jeg med at ditt nettsted er "MultiFinansIT". De fleste stemmene kommer fra 83.108.x.x IPer i Telenor sitt nett. Den samme IPen går ikke igjen i loggen, men det er mistenkelig at det er veldig mange Telenorbrukere som stemmer på din side. Telenor har ca. 65% av markedsandelen til privateide xDSL linjer, så man må ta høyde for at Telenorkunder utgjør en stor del av vår brukergruppe. Om brukeren stemmer positivt eller negativt går ikke frem av våre logger, da vi ønsker å holde vår logging av personers aktivitet på et minimum av hensyn til personvernet". Jeg har beskyttet kilden, men det har med bevisst ødelegging av mitt nettsted å gjøre. Det gjelder digital eiendom og merket til MultiFinansIT, på engelsk kalt: "eProperty" å gjøre. Jeg forlangte derfor at min side, MultiFinansIT ikke skulle lenkes fra den siden. Les overskriften på den siden og vurder selv om noen kan ha tapt penger på det.
 3. Is there a packet sniffer out there that bores him/her self? Samt: Now I need your help.

Dette er for å si det mildt frustrerende, slitende og kun skrevet for å beskytte meg selv. Jeg kan ikke se at andre gjør det.

Jeg har et hovedfagskurs med laud (2.4) i Bayesiansk statistikk fra Statistisk Institutt på Universitetet I Oslo. Bayesiansk statistikk, mer presist Bayes Formel, er viktig i skade erstatnings retten, jfr Jo Hov: "Rettergang i sivile saker", 2. utg. Oslo 1994 referert i Peter Lødrups lærebok i erstatningsrett. Bayes formel og Byesiansk statistikk er nok vanskelig å forstå for en ikke matematisk / statistisk skolert jurist. Ikke desto mindre kan man gitt noen hendelser og relative hyppigheter ("empiriske sannynligheter"), snu om på hendelsesforløpet å sannsynliggjøre en annen hendelse kvantitativt. Som utenforstående til juss, er det min bestemte oppfatning at Bayesiansk Statistikk burde inngå i Jusstudiet. Som et minimum burde man drilles i bruk av Bayes formel og betinget sannsynlighet. Eksempel, gitt denne saken, hvor usannsynlige er da hendelsene ovenfor?

Status per 2007 : Den 6 august får jeg telefon fra en i Lindorff som gjør meg oppmerksom på saken med Canal Digital's forlengede arm, de som holdt tilbake skriftelig bevis i en norsk rettssal med videre, Norges største Bank, DnB. Jeg sier at de får skrive et brev. Tror du at jeg får brev fra Lindorf eller, gjett hvordan den norske finans mafiaen fungerer? De har ødelagt mitt rykte med en kredittanmerking, en skade som aldri kan rettes opp, dermed i teorien et uendelig, ja jeg skriver uendelig erstatningsbeløp. Muligens ville en professor på NHH eller Harvard være enig med meg. De har også bidratt til å redusere ratingen på det firmaet jeg prøver å starte fra AA til C, også en betydelig skade. Man må forstå begrepet kredibilitet for å forstå dette. Oppgave til deg som leser dette. Hvem tror du jeg får brev fra? Er siste ord i denne saken sagt? Når vil siste ord være sagt? Egentlig er det sprøsmål om hvem som har det største netteverket. Slik fungerer nemlig norsk mafia. Har du lest Ibsen? Jeg har lest samtlige bøker. Det er også spørsmål om hvem som tåler mest. Jeg er et menneske av kjøtt og blod. Det er også personene i Telenor / Canal Digital / Lindorff / Dun & Bradstreet / KrediNor. Jeg gjør ikke annet enn å forsvare meg. Det har jeg gjort i 7 år. De er angriperne.

Les her om siste utvikling i denne saken hvor DnB Nor Finans og Canal Digital fortsetter å bryte norsk lov.

Søknad ikke innvilget. Opplysningene vi har mottatt gjør at vi dessverre ikke kan tilby deg kredittkort på dette tidspunkt.

For mer informasjon om SkandiaBanken sin kredittvurdering se spørsmål og svar".;

Årlig tap ca kroner 2000 da SkandiaBanken har det billigste kredittkortet. Dette er andre avslag på automatisk kredittvurdering. Det første avslaget skjedde hos en av Telenors konkurrenter, Tele2 hvor jeg taper et lignende beløp årlig. Dermed har Telenor skaffet seg en effektiv monopolsituasjon, da jeg ikke får gå over til konkurrenter og deres kontantkort er det eneste telefonabonnement jeg kan ha hvor kredittvurdering er aktuelt. I tillegg har jeg nå betalt noen tusenlapper i avdrag på inkassoregningen. Dette skyldes de strenge reglene den forrige regjeringen la til grunn for fri saksførsel. Den nåværende regjeringen har varslet at den vil lette vilkårene for den vanlige forbruker. Vil det bli bedre med FrP? Neppe. De er jo for frie valg og for en økonom er frie valg i en markedsøkonomi synonymt med tykk lommebok. Man kan således hevde at der også er politiske overtoner over saken. Med en mer forbrukervennlig regjering enn den forrige, borgerlige, kunne saken gått til høyesterett, jfr. anken og da er det ikke sikkert at Telenor / Canal Digital / DnB hadde fått medhold i å bryte norsk lov, slik en annen akademiker med vel tre ganger mer utdannelse (to emner på DrScientnivå i henholdsvis matematisk finans og numerisk analyse) enn en jursit ser denne saken.

Lagdommer Daniel Lunde, var hoveddommer i Nokas Saken og i min sivile sak med Canal Digital. Kunne min sak endt med selvmord for en svakere person?

Strukturell vold En av de som imidlertid gjør dette, er Johan Galtung (1930 -), nordmannen som er en av verdens ledende fredsforskere og professor ved syv universiteter, samt forfatter av mer enn 50 bøker og mer enn 1000 artikler. Et av Galtungs nøkkelbegreper er strukturell vold. Ofte når vi bruker ordet vold, tenker vi på direkte eller fysisk vold. Galtung har imidlertid sett at volden har mange ansikter, og at ondskap kan forekomme på mange subtile og komplekse måter. Strukturell vold er vold som ikke skader eller dreper ved slag eller geværer, men undertrykker mennesker gjennom politiske, økonomiske eller sosial strukturer. Det er en type subtil ondskap som er forårsaket av den sosiale orden".

John Kenneth Gailbraith, som døde i mai 2006 skrev en rekke tankevekkende og til dels provoserende bøker, blant annet "Den tilfredse majoritet" hvor budskapet kan kokes ned til følgende. Det er greit så lenge det ikke rammer meg og mine barn.

I de 7 årene som har gått etter at Canal Digital stevnet meg for forliksrådet, har jeg til tider vært enormt presset. Jeg har tatt denne belastningen for å vise maktapparatets forakt for enkeltindivider og hvordan en konsument kan behandles i Norge. I sin rettsbelæring uttalte han følgende:

"Det skal mye til før en kan dømme noen til straff, sa lagdommer Daniel Lunde i sin rettsbelæring i Nokas-saken tirsdag. Han minnet juryen på at de må være sikre utover rimelig tvil, og ba dem se bort fra alt som har kommet fram i mediene om saken. - Det er de bevis som har kommet fram her inne i rettssalen - og under befaringen - som må telle, sa Lunde og minnet om at det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt".

Hva driver denne personen med, et narrespill eller manipulasjon? Først uttaler han dette og så settes lekdommernes konklusjon suverent til side. Ikke misforstå, for meg kunne de Nokas tiltalte godt fått lovens strengeste straff + sikring. De tiltalte har planlagt saken i lang tid, utstyrt seg med skarpladde maskinpistoler og drept en politimann. Halvmilitære ran mot viktige samfunnsinstitusjoner som Norges Bank må dømmes strengere enn andre ran.

Selv om min sak er sivil, oppleves dommen som en meget streng straff, hvor man fratas sin integritet, troverdighet, frihet til å kjøpe og få kreditt på lik linje med andre nordmenn. Noe av det verste er at saken går på mine muligheter til å starte eget firma i tillegg til den faktiske økonomiske belastning så langt. Er dette å orientere seg mot makt som verdi og vise forakt for svakhet, den uorganiserte konsuments maktesløshet overfor store nok aktører? Jeg tør ikke tenke på hva mindre ressurssterke mennesker kan ha opplevd i inkassosaker som ikke har sett dagens lys. Nå er min tomt på 1.7 mål, beheftet med offentlig regulering pluss pant fra DnB og Telenor ved Canal Digital. Unnskyld uttrykket jurister og dommere, men dette begynner å bli komisk. Noen av dere gjør dere selv til latter. Dere øyner ikke selv rekkevidden av de dommer dere utøver, eller synes dere kundens totale straff står i et rimelig forhold til en ikke betalt regning på kroner 1890 + skjulte omkostninger på ca kroner 2700 som kunden fortsatt ikke aksepterer? Regningen skulle vært på kroner 1600. Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Denne personens utsagn er ikke troverdige. Han var meget rask med å overprøve lekdommernes kjennelse om at en person var uskyldig. Mener han at om denne personen slippes fri, må også de andre involverte slippes fri? Hvilken dialekt snakker Lagdommer Daniel Lunde (les mer om Daniel Lunde) ? Er der en skjult agenda? Hvor omfattende er den norske mafiaen? Er det noen som tviler på at den finnes etter å ha sett tv opptaket om det innbruddet som skjedde på Christian Eldens kontor i en annen kjent norsk sak? Makt korrumperer, men tiden er som kjent maktens verste fiende.

Denne artikelen skrives blant annet fordi repsekten for store deler av standen er så godt som borte. Når respekt erstattes med frykt, frykt for at de kan ødelegge mer enn de allerede har gjort, er det på tide å ta igjen. Selger må jo også tjene penger ble det hevdet i forliksrådet. En person med sunt folkevett hadde i stedet for å le av en annen akademiker sagt følgende. Lær dere kundebehandling. Ta hverandres kostnader å gå ut herfra og misbruk ikke den offentlige forvaltnings / domstolens tid.

Den nye lederen i Juristmållaget, professor Carl August Fleicher er en kapasitet man må ha respekt for. Det denne, noen ganger omstridte professoren skriver, er som regel logisk og glimrende skrevet. Man må ha den dypeste respekt for ham. Det samme gjelder jusprofessor og tidligere rektor vet UIO, Lucy Smith, som nå er satt på sokkel og for lang tid vil titte ned, men vi vil tro ikke ned på studenter og lærere fra sin byste. Jeg leste hennes doktoravhandling om barnefordeling. Maken til objektivitet skal man ikke kunne forvente av et menneske. Hun løsriver seg fra sitt kjønn og tenker konsekvent hele tiden på barnets beste.

Men jeg som driver dette nettstedet har (som subjekt) sett mye rart av jurister opp gjennom tidene. Den suverent beste advokaten er etter min personlige mening Harald Stabell. Han utstråler menneskelig varme, faglig dyktighet og integritet. Da jeg studerte sosialøkonomi, var dette studiet og juss åpne studier. Mange av dem som begynte på juss var ikke alltid de skarpeste studentene for å si det mildt. For meg som økonom, er 1890 kroner mer enn kroner 1600. For norske dommere og jurister er det tydeligvis ikke det, og så galt kan det gå når man driver et felttog for å bevise at 1600 > 1890. I forliksrådet fikk jeg vite at selgere måtte tjene penger og siden en del av den norske jusstanden forsvarer norske råselgere får jo jeg prøve å forsvare minst en økonom, meg selv.

Fortsatt kommer det mennesker, ofte med høy utdannelse, til matematisk institutt på Blindern med det formål å bevise at de har funnet en praktisk metode til å kvadrere sirkelen på, det vil si å konstruere et kvadrat med samme areal som en sirkel. Tror du de blir tatt inn på et rom for å bevise sin påstand?

"When a Roman soldier approached him, Archimedis warned him. "Do not touch my circles.""
Kilde: The joy of π.

Du kan komme så nær en løsning du måtte ønske, men noen eksakt numerisk metode finnes ikke. En gang for alltid er det bevist at det er umulig ved bruk av passer og linjal å kvadrere sirkelen med et endelig antall konstruksjoner. Siden i dette kvadratet vil ha lengde lik sirkelens radius gange kvadratroten av π, men siden π er et transendentalt tall kan hverken det eller kvadraroten konstrueres. Man antar at det er omtrent 10 opphøyd i 78 antall atomer i universet. Alle siffrene i π er det ikke mulig å beregne, selv med all verdens datakraft. På skolen lærer man at π=3.14, kan hende karakteren til noen jurister ved embetseksamen.

Jurister greier ikke desto mindre å bevise at 1600 > 1890 og bli trodd av norske dommere (også de jurister). Juss er ikke vitenskap, og som økonomi har juss for det meste ikke hevet seg over det dogmatiske, ideologiske eller taktiske stadium. Mindre begavede jurister bidrar til en ytterligere forflatning av faget.

Folket (Stortinget) har alltid siste ordet. Folkesuverenitet og rettsstat.

Mange har trodd at vår Grunnlov ble inspirert av Montesquieu. Denne oppfatningen korrigeres av Eirik Holmøyvik i hans doktoravhandling. Den svenske grunnloven hvor makten deles mellom folket, adel og konge er Montesquieusk. I den norske inspirert av den franske, amerikanske og andre konstitusjoner er folket suverent. Maktdeling og menneskerettigheter er viktig. Men den viktigste makten, den lovgivende ligger til folket representert ved den folkevalgte forsamling, Stortinget.

Dømmes av likemenn eller spesialister...

Der er i dag, mars 2014 sterke krefter i sving for å få fjernet juriordningen. De som vil fjerne lekfolket mener at en medjurie vil være bedre. Poenget er jo at da vil lekdommere og fagdommere sitte sammen. Det er da stor sannsynlighet for at fagdomerne vil legge føringer på lekdommerne. De vil med andre ord belære dem og man skal jo ikke belære retten.

Begrunnelsen er at for mange dommer omgjøres i løpet av en halvtime av fagjurien. Dersom ordningen ikke virker, bør man kanskje gjennomføre en grundig analyse for å finne om ordningen kan forbedre. Det virker altfor enkelt å konkludere at en rett med meddommere der man blander lek og fagdommere. Poenget med at man skal dømmes av likemenn forsvinner da. Muligens er der et argument for at akademikere med andre fag som for eksempel spillteori, teori om assymetrisk informasjon, beslutningsteori, morhalsk hasard og uheldig utvelgelse skulle overprøve fagjuristenes konklusjon. Hvordan stiller jurister, dommere og advokater seg til det?

Målet med dette nettstedet.

Målet med dette nettstedet er at det skal være en motvekt mot faglig arroganse og dumhet. Et sted på nettet der vanlige mennesker kan uttale seg om juss og urett begått i systemet. Vi har av ressursmessige grunner ikke tid til å ta imot så mange innlegg nå. Dersom du mener at du har en god sak, hvor du er forbigått i rettssystemet, kan du sende en epost eller et brev med det du måtte ha på hjertet så kan du få oppmerksomhet for det på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere bort utenomsnakk. Vi mottar ikke angrep på enkeltpersoner, og forholder oss kun til sak. For å bekrefte at du er seriøs, må du ringe å snakke med meg først. Det vil si at eposten med det du har på hjertet sendes etter at du har snakket med meg på telefon.

I tillegg, vil vi, siden vi i vårt arbeidet med den store lenkesamlingen, MultiFinanceIT, kommer over så mange internasjonale juss og jussrelaterte lenker, være en norsk portal med lenker til utenlandske juss og jussrelaterte nettsteder. Oppi i høyre hjørne av denne siden finner du en meny med teksten "Lenker" hvor det allerede er en betydelig samling.

Reklamere her?

Du kan reklamere på denne side med ulike former for annonser, artikler, bannere etc. Vi foretrekker kontraktsreklame, dvs. reklame for minimum et par måneder og helst et år. Les mer om reklamemulighetene på vår internasjonale site. Ønsker du å skrive en artikkel der du reklamerer for din virksomhet, er det også milig. Du kan reklamere med bilder eller endog en video. Merkevarebygging er viktig. Derfor kan også logo eller merkevare reklamering være svært effektivt. Vi har også et stort internasjonalt nettverk av siter der du kan treffe et marked utenfor Norge. Merk at siten er responsiv eller plattform nøytral. Det innebærer at reklamen også vises på mobiltelefon, nettbrett, bærbar datamaskin og din Tv skjerm om den kobles til en datamaskin. I 2014 er det svært viktig, da opptil 60 prosent bruker en mobiltelefon eller et nettbrett når de surfer på nettet. Du leverer videoen, bildene, banneret, logoen eller teksten og vi ordner resten.

Avslutning og oppgave for den med matematisk sans

Juss er ikke mattematikk, men er det lov for en selger å operere med skjulte kostnader? Hvorfor måtte Norges Bank i mange år sloss med norske banker for å få dem til å oppgi effektiv rente (totale kostnader) ved låneopptak? Er det slik at man lever av å lure kundene? Vær varsom så du ikke ender blant sirkelkvadrererne. Det er bevist at π er et transendentalt tall. Påstår du at du kan kvadrere sirkelen, hevder du noe annet.

Oppgave: Kan du med andre metoder enn konstruksjon (bruk av passer og linjal) eller numerisk analyse kvadrere sirkelen?

Vitser: Er blondiner og løgndetektorer smartere enn jurister?

 • En blondine kom en gang inn i en bank i London og spurte om et mindre lån mot å sette "Rollsen" i pant. Greit det svarte bankmannen og kjørte "Rollsen" ned i garasjen. Etter noen uker kom blondinen tilbake og betalte tilbake lånet. I mellomtiden hadde bankmannen sjekket blondinens kredittverdighet og funnet ut at hun var god for mange millioner pund. Hvorfor spurte du om et så lite lån ville bankmannen vite. Det er så dyrt å parkere i London svarte blondinen.
 • Forskjellen på Gud og en jurist er at Gud ikke mener at han er jurist.
 • Dommeren til legen som obduserte liket. Er du sikker på at personen var død? Ja svarte legen. Hjernen lå jo som jeg sa på bordet, men jeg skal ikke garantere at personen ikke går igjen som jurist et eller annet sted.
 • Hvor mye veier du Lars? Jeg veier 57 kg. Martin, er du hul innvendig eller Lars?

Short English summary.

Kjell Gunnar Bleivik 05.05.2010 Status: Will be updated with additional information.

Kjell Gunnar Bleivik 05.06.2010 Status: Now on the home page of WebProWorld

If you are a foreigner and land on this page, you can use Google or another translation service to translate the page. In short it is about the company:

 • Telenor mother company of Canal Digital that take a customer that complain about a too high bill that was promised lower to court. The last year I have paid them NOK 2000 / month and the two preeceding years NOK 1000 / month because Norwegian court in 99 % of the cases protect big companies (the argument in this case from the main judge in lower court was that Canal Digital / Telenor must also make money. She laughed at me when I told her that as an economist, I did very well know what monopoly power implied). She and the court had already made up their mind. Business as usual and we protect big money. For NOK 2000 / month I could have hired at least one person from India to work on my sites. It is well known that you have to be a big company to win against the Norwegian Government in court like Aker did in a well known case. This case is about a customer, a professional and a small company against two big Norwegian companies.
 • DnBNOR that held back important written evidence that was promised delivered to me in the same case. The judge ignored it even if the case lacks an important paper for later students.
 • You can translate the important PDF document to another language in the following way. If you don't have the latest version of Adobe Reader,
  1. download and install the reader
  2. load the document
  3. mark all text e.g. by hitting CTRL + A
  4. copy the text e.g. by hitting CTRL + C
  5. and finally paste the text into your favourite translation program by hitting CTRL + V
 • We live in 2010 where social media and networks also have a power. May be it is possible to prove that the global social media power is stronger than money power by spreading this message. This story will not be removed from the internet before an amount two times my claim in lagmannsretten, lay man's court, adjusted by the normal Norwegian mora interest rate is on my bank account. Percentage wise that is a very small amount compared to how these two companies have hurt my credibility educated as an economist at the Dr. Scient level in Mathematical finance and numerical analysis, me as a customer and last but not least my company MultiFinansIT, see the footer of this page.
 • I made another claim to urge the companies to get this case settled, and understand the seriousness of the case for me as a customer, as a professional economist and a small company. The Fibonacci numbers are related to the golden ratio and the number Phi (that should not be confused with the number Pi). It establishes an equilibrium 1 + Phi = 1 / Phi. It is the only real number with that property. So I made the claim (available in the papers that are kept by the court) that after the case in Layman's court, the claim would be increased monthly according to the Fibonacci Sequence. By De Jure and De Facto compensation according to the Golden ratio and Fibonacci principle (bringing equilibrium to a case between an idividual against giants) both companies would be (close to) broke / bankrupt now. Note that less than two months after the case that claim would have been lower in present value than my claim today.